Lista powiadomień i obecności . . .


<--- POWRÓT

V - powiadomienie osobiste (telefoniczne) Vm - powiadomienie mail'em Vs - powiadomienie sms'em ?? - brak kontaktu U - nieobecność usprawiedliwiona ob - obecność

KTO ... 26.04.2002 22.11.2002 16.05.2003 21.11.2003 16.04.2004 03.12.2004 06.05.2005 18.11.2005 02.06.2006 09.12.2006
Andrzej Andrzejewski V - V - V - V - V - V - Vm - Vm - Vm - V -
Piotr Barys V
Tomasz Bojanowski V ob V ob V ob V ob V ob V ob Vm ob Vm ob Vm ob V ob
Andrzej Chwierot V ob V - Vm ob Vm U Vm ob Vm ob Vm - Vm U Vm ob V ob
Piotr Ciesielski ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Robert Dolaciński V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob
Tomasz Gałczyński ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Roman Giezek V - V - V - - - V - V - Vs - Vm ob Vm - V ob
Andrzej Glapiak - - V - - - - - - - ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Mariusz Grochowczak ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V ob Vm - Vm - Vm - V -
Janusz Hegyi V - V U Vm ob Vm U V ob Vm - Vm - Vm - Vm - Vm U
Krzysztof Hyżyk V - V - V ob V - V U V - Vs U Vs - ?? ?? V U
Grzegorz Kamieniarz V - V - Vs - - - - - V - Vs - Vs - Vs - V -
Grzegorz Kostrowski ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V - V - Vs - Vs - Vs - V -
Paweł Maria Łanczkowski V ob V U V ob V U V ob V U V ob V U V ob V ob
Krzysztof Matuszewski V - V - V - V - V - V ob Vm ob Vm ob Vm ob V ob
Paweł Mikołajczak V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob V ob
Paweł Niedzielski V ob V - V ob V - V U V ob Vm - Vm - Vm - V -
Andrzej Ochej V ob V ob Vm - Vm U V U Vm ob Vm U Vm U Vm ob V ob
Przemysław Paluch V - V - V - V - V - V - - - ?? ?? ?? ?? ?? ??
Leszek Piotrowiak V - V - Vs - Vs ob V ob Vm ob Vm U Vm - Vm - V ob
Mariusz Ratajszczak ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Maciej Rupociński V - V - V ob Vs - V ob V ob Vs ob Vs - Vs - V ob
Jacek Sajbura ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V - Vs - Vs - Vs - V -
Artur Smolibowski ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V - Vs - Vs - Vs - V -
Andrzej Smużniak V - V - V - V - - - Vm - Vm - Vm - Vm - V ob
Grzegorz Spichał V - V ob V - Vs - Vs - V - Vs - ?? ?? ?? ?? ?? ??
Sławomir Stępczak V ob V U Vs - Vs - V U V ob Vs - Vs - Vs - V U
Maciej Szczepański - - - - V - - - - - V - - - - - ?? ?? V -
Tomasz Taurogiński - - - - Vs - - - - U
Marek Wojtkowiak ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Rafał Wójcicki V - V U - U - U V U - U - U - U ?? ?? ?? ??
FREKWENCJA 27,59% 17,24% 31,03% 13,79% 27,59% 36,67% 20,00% 16,66% 23,34% 36,67%


Wszelkie uwagi i zjebka na adres: webmaster@libra-wrd.pl

Valid CSS! Valid XHTML 1.1!