Lista powiadomień i obecności . . .


<--- POWRÓT

V - powiadomienie osobiste (telefoniczne) Vm - powiadomienie mail'em Vs - powiadomienie sms'em ?? - brak kontaktu P - potwierdzenie obecności U - nieobecność usprawiedliwiona ob - obecność

KTO ... 20.11.2015 17.11.2017
Andrzej Andrzejewski Vm - Vm -
PiotrBarys
Tomasz Bojanowski Vm U Vm U
Andrzej Chwierot Vm ob Vm ob
Piotr Ciesielski ?? ?? ?? ??
Robert Dolaciński V ob V ob
Tomasz Gałczyński Vm - Vm -
Roman Giezek Vm - Vm -
Andrzej Glapiak ?? ?? ?? ??
Mariusz Grochowczak Vs - ?? ??
Janusz Hegyi Vm ob Vm ob
Krzysztof Hyżyk Vs U Vm -
Grzegorz Kamieniarz Vs - ?? ??
Grzegorz Kostrowski ?? ?? ?? ??
Paweł Maria Łanczkowski Vm ob Vm ob
Krzysztof Matuszewski Vm - Vm ob
Paweł Mikołajczak
Paweł Niedzielski Vm ob Vm ob
Andrzej Ochej Vm ob Vm -
Przemysław Paluch ?? ?? ?? ??
Leszek Piotrowiak Vm - Vm ob
Mariusz Ratajszczak ?? ?? ?? ??
Maciej Rupociński Vs - ?? -
Jacek Sajbura Vm - Vm ??
Artur Smolibowski ?? ?? ?? ??
Andrzej Smużniak Vm ob Vm ob
Grzegorz Spichał Vm - Vm -
Sławomir Stępczak Vm ob
Maciej Szczepański Vm - Vm -
Tomasz Taurogiński
Marek Wojtkowiak Vs - ?? ??
Rafał Wójcicki Vs - ?? ??
FREKWENCJA 28% 28%


Wszelkie uwagi i zjebka na adres: webmaster@libra-wrd.pl

Valid CSS! Valid XHTML 1.1!