Zespół Szkół Technicznych

64-100 Leszno, ul. Narutowicza 74 a


<--- POWRÓT WSTĘP SZKOŁA KONTAKTY SPOTKANIA GALERIE BLOG KSIĘGA GOŚCI

Zespół Szkół Technicznych

Historia . . .

1920 r.

Powstanie Państwowej Szkoły Hadlowo-Przemysłowej przy placu Dr Metziga w Lesznie, obejmującej wydziały handlowy i budowlany oraz Szkołę Dokształcająco-Zawodową. Dyrektorem utworzonej szkoły został Władysław Blarowski.

1938 r.

Magistrat Miasta Leszna przeznaczył Szkole Dokształcającej odrębny budynek przy Alejach Krasińskiego (dawna Szkoła Żydowska).

1946/47 r.

Przemianowanie Szkoły Dokształcająco - Zawodowej na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową (dyrektor Stanisław Gilowski) 1 lipca 1947 r. szkoła przeniosiona została do własnego gmachu przy placu Dr Metziga.

1951/52 r.

Przemianowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na 2-letnią Zasadniczą Szkołę Elektryczną (dyrektor Zbigniew John).

1963 r.

Oddanie do użytku nowych warsztatów szkolnych. W latach 1963 - 69 wprowadzono do kształcenia zawodowego nowe zawody: ślusarz, tokarz, mechanik samochodowo - ciągnikowy, elektromonter, elektromechanik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. (dyrektor Alojzy Konior). Stąd znana wszystkim i do dziś funkcjonująca nazwa potoczna uczelni ...

1965 r.

Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Narutowicza 74a. Powołanie Technikum Przemysłowo - Pedagogicznego przy Liceum Pedagogicznym (dyr Stefan Kokociński).

1966 r.

Przeniesienie Technikum Przemysłowo Pedagogicznego do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (dyr Alojzy Konior) a następnie przekształcenie w Pedagogiczną Szkołę Techniczną i Pedagogiczne Studium Techniczne.

1970 r.

Oddanie do użytku internatu szkolnego dla 250 uczniów 1 stycznia 1973 r. Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych

1 stycznia 1973 r.

Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych.

1 września 1977 r.

Otwarcie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku: eksploatacja pojazdów samochodowych.

1 września 1978 r.

Otwarcie Technikum Mechanicznego o specjalności: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń.

1 września 1984 r.

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych oraz powołane zostaje Technikum Mechaniczno-Elektryczne na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

28 kwietnia 1989 r.

Zostaje oddany do użytku drugi budynek szkoły o 8 salch dydaktycznych (dyrektor Kazimierz Werwiński) ... No skąd inąd znana osobistość ... Jak sobie przypomnę to mierzenie odległości między ławkami ;-) ...

1 września 1992 r.

Powołane zostaje Technikum Elektroniczne i Technikum Samochodowe (dyrektor Józef Lorych) ... Tak ... to oglądanie meczy :) ...

1 września 1997

Oddano nowo wybudowany obiekt szkolny z 2-ma salami gimnastycznymi (96 x 18 i 24 x 18) i 8-ma salami dydaktycznymi, 6 szatni przy salach gimnastycznych oraz siłownię. Powołanie V Liceum Ogólnokształcącego W Szkole kształci się około 1000 uczniów. Wykwalifikowana kadra dysponuje 23 salami lekcyjnymi, w tym audiowizualną. Na terenie Szkoły znajdują się dwie nowoczesne sale gimnastyczne, siłownia, sala do tenisa stołowego.Uczniowie mają stały dostęp do internetu w czytelni szkolnej biblioteki. Zajęcia informatyczne odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Zawiązana została ścisła współpracujemy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie.

Dyrektorem jest znany pod pseudonimem Cyk - Henryk Ratajczyk (nikomu chyba nie trzeba przypominać ;-))) ):

Cyk, cyk, cyk ....
Mała galeria zdjęć ZST Leszno:
szkola01.jpg
Budynek szkoły - widok od strony ul. Narutowicza
szkola02.jpg
Nowy budynek szkolny
szkola03.jpg
Centrum kształcenia praktycznego ('warsztaty')
szkola04.jpg
Sala gimnastyczna
szkola05.jpg
Sala gimnastyczna
szkola06.jpg
Trybuny na sali gimnastycznej

18 października 2005 r.

Odbyła się uroczystość z okazji 40 lecia szkoły (dyrektor Henryk Ratajczyk) ...

6 października 2006 r.

Szkole nadano imię 55 Poznańskiego Pułku Piechoty oraz szkoła otrzymała sztandar (dyrektor Henryk Ratajczyk) ...


Dzień dzisiejszy . . .

Aktualizacja listopad 2013 r.

Drużyna ZST mistrzem Leszna w halowej piłce nożnej :) ...

Obecnym dyrektorem szkoły jest: mgr inż. Renata Perek

:) ...
Galeria aktualnych zdjęć ZST Leszno:
:) :)
:) :)
:) :)
:) :)
:) :)
:) :)


Wszelkie uwagi i zjebka na adres: webmaster@libra-wrd.pl

Valid CSS! Valid XHTML 1.1!